ขอนแก่น เปิดหลักสูตร3อาชีพส่งเสริมชุมชน

61

ขอนแก่นเปิดหลักสูตร 3 อาชีพ “หมูปิ้ง-น้ำสลัดรสแซ่บและวุ้นแฟนซี” สร้างอาชีพให้กับชุมชน ด้านแบงค์ออมสินจัดทีมให้คำปรึกษาทั้งการตลาด การขาย และการทำบัญชี พร้อมแก้ปัญหาหนี้ แก้ปัญหาแบบครบวงจร

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พ.ย.  2563  ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น  พร้อมด้วย นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  แลันายศรชัย จันโหวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน แก่ประชาชนฐานราก” ซึ่งธนาคารออมสินและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ได้เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  การดำเนินงานดังกล่าวได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ    มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของธนาคาร และการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด ทั้งนี้โครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน แก่ประชาชนฐานราก เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  

“ธนาคารออมสินจึงจัดโครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และแก้ปัญหาเชิงรุกให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีงานทำ  การลงทุนที่ไม่มาก โดยในโครงการจัดอบรม 3 อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น คือ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง  น้ำสลัด และวุ้นแฟนซี  อบรม 3 วันระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 63 หลักสูตรละ 130 คน”

 ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การอบรมดังกล่าวธนาคารออมสินได้จัดผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้ เทคนิค ขั้นตอนอย่างละเอียดในแต่ละอาชีพ  ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำทั้งด้านการเงิน  สินเชื่อ โครงการของธนาคารออมสิน   รับลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19  การเปิดบัญชี ให้คำปรึกษาด้านการตลาด  นอกจากนี้หลังการอบรมเตรียมเปิดตลาดนัดกว่า 60 แผงค้า ประชารัฐออมสิน สร้างไทย เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมได้มาทดลองขาย

“สำหรับหลักสูตรอาชีพ 3 หลักสูตร  ประกอบด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้ง  น้ำสลัดและวุ้นแฟนซี  ถือเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสม เพราะลงทุนน้อย ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือน ไม่ต้องซื้อหาใหม่ วัตถุดิบหาได้ง่าย เพื่อให้สะดวกต่อผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการประกอบอาชีพ มีรายได้  และสามารรถใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว”