ขอนแก่น เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือก

255

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 หรือ GEOPARK KHON KAEN GAME  

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ในชื่อการแข่งขันว่า GEOPARK KHON KAEN GAME ที่อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเมืองแห่งอุทยานธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ไปสู่เมืองกีฬาที่เป็นวาระการพัฒนาเมืองที่สำคัญ ทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางในการแข่งขันกีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โดยแบ่งเขตการแข่งขันทั่วประเทศเป็น 10 เขตการแข่งขัน ซึ่งในเขตการแข่งขันที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดนครพนม, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดเลย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ชื่อการแข่งขันว่า “เทียนนกแก้วเกมส์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 23 ชนิดกีฬา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้