ขอนแก่น เอกชนหนุนนโยบายรัฐ เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นเศรษฐกิจ

94

เอกชนขอนแก่น หนุนนโยบายรัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน” กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวปีใหม่ต่อเนื่องสงกรานต์ วอนรัฐขยายสิทธิ์การให้บริการครอบคลุมการเที่ยวในจังหวัดที่ควรให้ส่วนลดหรือคูปองเติมน้ำมัน ในกลุ่มจังหวัดเมืองรอง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 ธ.ค.2563 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่เดิมครบกำหนดปลายปีนี้และได้มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือน เม.ย.2564 ซึ่งเป็นการกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกับการขยายสิทธิ์ในเรื่องของห้องพัก 1 คนที่สามารถใช้ห้องพักได้ถึง 15 ห้อง ซึ่งหากเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อคนต่อสิทธิ์นั้นถือว่าสามารถกระจายได้ครบทุกเดือนๆละประมาณ 3-4 ห้อง และเมื่อเช็คอินก็จะได้รับเงินคืนในระบบเป๋าตังที่สามารถนำไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของฝาก หรือรับประทานอาหารหรือใช้จ่ายได้ตามที่นโยบายของรัฐกำหนดซึ่งจะส่งผลต่อสภาพคล่องไทยเที่ยวไทยและการเที่ยวในระดับพื้นที่ได้อย่างดี

“ การขยายระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 ซึ่งนอกจากการขยายสิทธิ์การให้บริการในเรื่องที่พักแล้วยังคงมีการเพิ่มวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในเครื่องบิน ที่จากเดิม 2,000 บาทต่อคนเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทต่อคน แต่ก็จำกัดในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวหลักแต่ก็มีขยายการให้บริการในกลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรถเช่าเพิ่มเติมเข้ามา จึงขอให้ผู้ที่จะใช้สิทธิ์นั้นตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและร้านค้า รวมไปถึงงานบริการในด้านต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันเสียสิทธิ์ ขณะเดียวกันเมืองรองอย่างขอนแก่น ก็อยากให้รัฐบาลขยายกรอบการให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเที่ยวเมืองรองมีการหารือกันว่าจังหวัดเมืองรองควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดที่จะต้องให้สิทธิพิเศษ หรือส่วนลดสนับสนุนการท้องเที่ยวเพราะบางจังหวัดไม่มีสนามบิน”

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า แม้ปีนี้ภาพรวมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่สิ่งที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ภาพการท่องเที่ยวนั้นกระเตื้องขึ้นแต่ก็ไม่มากนัก และขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันและทำไปด้วยกัน ซึ่งวันนี้การกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด เทศบาลฯ รวมทั้งทุกภาค่าวนได้นำเสนอจุดเด่น นำเสนอของดีต่างๆมาเป็นจุดขายแบบเดือนเว้นเดือน ควบคู่กับการแสดงถึงมาตรการป้องกันและคุ้มเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นมั่นใจและเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นนโยบายเราเที่ยวด้วยกันที่วันนี้มาถูกทางเหลือเพียงการส่งเสริมเที่ยวในจังหวัดที่รัฐบาลควรให้สิทธิพิเศษสนับสนุนการเดินทางทั้งในรูปแบบของส่วนลด หรือคูปองน้ำมัน มาสนับสนุนเพิ่มเติม โดยหักจากวงเงินที่ได้รับวันละ 600 บาท หรือ  900 บาทในวันธรรมดา มาเป็นส่วนลดให้กับการเติมน้ำมันหรือกลุ่มพลังงานต่างๆ น่าจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการนี้ได้ดีอีกด้วย