ขอนแก่น ศูนย์คลังเลือดขาดแคลนหนัก เหลือใช้อีกเพียง 3 วัน

106

ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นขาดแคลนหนัก มีสำรองใช้อีกเพียงแค่ 3 วัน หลายภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปดูการรับบริจาคโลหิต และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ท่ามกลางการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังจากที่โรงพยาบาลขอนแก่นขาดเลือดจนอยู่ในขั้นวิกฤติต้องการรับบริจาคโลหิตจำนวนมาก ซืงภายหลังจากโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทางโซเชียลมีเดีย ก็มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามาบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องผ่าตัดที่บริเวณชั้น5 อาคารคุณากรโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีเคสผ่าตัดอยู่ภายในห้องผ่าตัดจำนวนมากและต้องใช้เลือดจากศูนย์คลังเลือดโณงพยาบาลขอนแก่นซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอย่างหนักถึงขั้นวิกฤตมีสำรองใช้ได้อีกเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสาน  มีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่สำคัญๆอยู่หลายโรค  รวมถึงโรคปัจจุบันทันด่วน เช่นอุบัติเหตุทำให้มีความต้องการใช้เลือดค่อนข้างสูง การเข้ามาดูการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลจากทางโรงพยาบาล ว่าหากโรงพยาบาลมีความต้องการใช้เลือด จะต้องแจ้งและใช้ระยะเวลาในการจะได้รับเลือดนำมาใช้นั้นนานถึง 10 วัน นั่นแสดงถึงสต๊อกของเลือดในคลังเลือด และความมั่นคงของสุขภาพคน และความมั่นคงในเรื่องของการผ่าตัด ที่จะมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้น เพราะขณะนี้ปริมาณคลังเลือดสำรองของจังหวัดขอนแก่นที่มีอยู่ สามารถใช้ได้เพียง 3 วันเท่านั้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงทั้งภาคอีสาน เข้ามาบริจาคเลือดสำรองไว้ใช้ให้กับ โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ เพราะบางรายบางเคส ต้องใช้เลือดกว่า 20 ถุง แม้ว่าทางบุคลากรทางการแพทย์จะมีการพัฒนาใช้เลือดได้น้อยลงแต่ก็ยังคงต้องมีเลือดสำรองในคลังเลือดไม่ให้อยู่ในขั้นวิกฤต