ขอนแก่นประกาศภัยแล้งแล้ว 24 อำเภอจาก 26 อำเภอ

692

ขอนแก่นประกาศภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วงและฝนแล้งแล้วจำนวน 24 อำเภอ จากทั้งหมด 26 อำเภอ พร้อมประสารการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยเต็มที่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ส.ค.2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากภาวะฝนทิ้งช่วงฝนแล้ง จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น

นายสุเทพ  มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศให้มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง รวม 24 อำเภอ  ทั้งหมดเริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตร  โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ที่พบว่า นาข้าวของเกษตรกรเริ่มยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยง วันนี้จังหวัดได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือจากสถานการร์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วทั้งหมด  24 อำเภอ รวม 173 ตำบล 1,962 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบภัย 159,052 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 436 ล้านบาท โดยที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอร่วมการตรวจสอบ ความเสียหายจริง ของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละตำบล ซึ่งขณะนี้มีรายงานนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 1,500,000 ไร่

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า   อำเภอหนองนาคำ เป็นอำเภอที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานที่สุด ซึ่งถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว  ซึ่งทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชม. อย่างไรก็ตามสำหรับการประกาศดังกล่าวนั้น จะต้องระบุเป็นหมู่บ้าน และมีเกณฑ์ในการวัดเพื่อประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝนไม่ตกลงมา ไม่ต่ำกว่า 15 วัน การสำรวจจนนำมาสู่การประกาศดังกล่าวนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบ เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด