ขอนแก่น ขนส่งบุกห้างเปิดจุดบริการประชาชนแบบครบวงจร

323

ขอนแก่น ขนส่งบุกห้างเปิดจุดบริการประชาชนแบบครบวงจร
ขนส่ง บุกห้างดังขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชนแบบครบวงจร เน้นหนักกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ให้บริการทุกวันโดยไม่มีพักเที่ยง ชาวบ้านล้วนเป็นปลื้มเพราะมาที่เดียวครบทั้งระบบ

ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.ขอนแก่น ที่เปิดจุดบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งฯแห่งใหม่ ที่ได้จัดตั้งขึ้นในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีรถและใบอนุญาตขับรถ รวมไปถึงการให้บริการในด้านต่างๆของกรมการขนส่งทางบก ท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่นที่มายืนรอต่อคิวเพื่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

นายปิยะ โยมา ขนส่ง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จุดบริการประชาชนดังกล่าวเป็นการให้บริการที่กรมการขนส่งทางบก ได้เน้นหนักในรูปแบการให้บริการแบบครบวงจรและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งห้างสรรพสินค้าเป็น 1 ในพื้นที่ที่ตั้งที่ขนส่งฯขอนแก่น เปิดให้บริการแห่งใหม่ ในการที่จะรองรับการให้บริการในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และการให้บริการเสาร์ อาทิตย์ ที่เจ้าหน้าที่ทุกขนส่งนั้นจะทำงานกันแบบไม่มีพักเที่ยง

“ จุดบริการประชาชนแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาจั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการลดความแออัดของผู้ใช้บริการที่เดิมต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซึ่งจุดบริการดังล่าวนี้เป็นการให้บริการในจุดที่ 3 ในเขตเมืองที่เป็นการตอบโจทย์ของผู้มารับบริการได้อย่างลงตัว เพราะสามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และที่สำคัญยังคงเป็นเพิ่มช้องทางการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างชัดเจนเพราะทุกคนนั้นสามารถที่จะจองคิวผ่านระบบออนไลน์ก่อนมาทำรายการที่จุดบริการแห่งนี้ได้โดยทันที”

ขนส่ง จ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จุดบริการแห่งนี้นั้นประชาชนสามารถที่จะมาขอรับบริการในด้านของการชำระภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ ทั้งการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถจาก 2 ปี เป็น 5 ปี การออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย การแก้ไขในรายการของใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือที่อยู่ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แบบ 5 ปี เป็น 5ปี โดยในการต่ออายุนั้นจุดบริการประชาชนแห่งนี้สามารถที่จะเปิดอบรมได้ถึง 3 รอบ คือรอบเวลา 11.00 น.13.30 น. และ 16.00 น. อย่างไรก็ตามผู้ที่จะทำการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถที่จะจองคิวผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น หรือผ่านทางเวปไซค์สำนักงานขนส่ง จ.ขอนแก่น เพื่อที่จะสามารถจองคิวและสำรองที่นั่ง โดยเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็สามารถที่จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการอบรมได้โดยทันทีอีกด้วย ทั้งนี้จุดบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งขอนแก่นแห่งนี้ เปิดให้บริการทุกวัน แยกเป็นวันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30-18.30 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.