ทีเส็บ ชูขอนแก่นต้นแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลไมซ์กลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

340

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เดินหน้าเก็บข้อมูลเครือข่ายไมซ์ภาคอีสานเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ไทย ชูขอนแก่นไมซ์ซิตี้ เป็นต้นแบบเชื่อมโยงการสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัดกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เพื่อสร้างแพลทฟอร์มเชื่อมโยงการค้า และธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ เชื่อมั่นผลักดันไทยสู่เบอร์หนึ่งจุดหมายปลายทางไมซ์ในใจนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทั่วโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ส.ค.2562 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาคในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ชื่อ โครงการ Thai Mice Connect พร้อมการจัดการเสวนาชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการฯ

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๐ หน่วยงานเดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect” หรือระบบรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน สร้างเป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย โดยจังหวัดขอนแก่น ถือเป็น 1 ใน 5 ไมซ์ซิตี้ ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนำร่องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย ไทย, เมียนมาร์, สปป.ลาว, กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติก การท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทั้งระบบราง และการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติ การพัฒนาสมาร์ทซิตี้บัส ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วปริมณฑลเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางหลัก ตลอดจนปัจจุบันขอนแก่นมีศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ Khonkaen International Convention and Exhibition Center หรือ KICE ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติในมาตรฐานสากล

นางศุภวรรณ กล่าวต่ออีกว่า โครงการไทยไมซ์คอนเนคท์ เป็นการสร้างเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความชัดเจนถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความมั่นใจด้วยการพัฒนาให้เป็น E-marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจากทั่วโลก โดยในเฟสแรกจะมีการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้าร่วมประมาณ 3,000 ราย ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์รวมจำนวนกว่า 10,000 รายเข้าร่วม