AIS เปิดปฏิบัติการคิดเผื่อเพื่อคนไทย ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

416

เอไอเอส เปิดปฎิบัติการคิดเผื่อเพื่อคนไทยที่ขอนแก่น ผนึกพลังภาครัฐ-เอกชน สู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภาคอีสาน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 ส.ค.2562 ทีโรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน AIS ACADEMY for THAIs:to the Region องค์ความรู้สู่ภูมิภาค  จ.ขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากกลุ่มนักธุรกิจ นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ชาวขอนแก่นจะได้รับองค์ความรู้ใหม่จาก บริษัทเอกชนชั้นนำของไทย ในการที่จะช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของเราให้เป็นเมืองแห่ง Smart City ได้อย่างมั่นคง และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากการทำงาร่วมกันเป็นทีมแบบบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานแล้ว วันนี้จะเป็นการแชร์บทเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูล หรือ DATA มาสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะเป็นขยายองค์ความรู้มาสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง ผสานกับการตัดสินใจขยายองค์ความรู้ของ AIS ที่วันนี้เลือกขอนแก่นเป็นจังหวัดในลำดับต้นๆของภาคอีสาน ในการหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

วันนี้เรามาสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน นำสิ่งที่แต่ละภาคส่วนที่เป็นจุดเด่นมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน พลิกฟื้น แก้เกม สร้างโอกาส ให้กับคนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์ ซึ่งขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เรามุ่งเน้นให้กลายเป็นเมือง Smart City  ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภาคอีสาน ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ในรูปแบบของการสร้างกระบวนการการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเสริมอาวุธและต่อเติมทางเทคโนโลยีให้กับจังหวัด ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจที่ต้องทันต่อกระแส Digital Disruption อีกด้วย

น.ส.กานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส

ขณะที่ น.ส.กานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวว่า  การสร้างองค์ความรู้ สู่ภูมิภาค กับภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทยที่ขอนแก่น เป็นภารกิจที่เอไอเอสจะช่วยยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยนำเอาหลากหลายประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ  ในการที่จะค้นหาคำตอบของการสร้าง Business Transformation ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล โดยโฟกัสไปถึงการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่หลากหลาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการนำเอาข้อมูล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอนแก่น มีศักยภาพทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และการร่วมผลิตร่วมสร้าง และพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง  การจัดงานดังกล่าวนี้จะเป็นหนึ่งเวทีที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมือง Smart City ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต