เชิญชวนพี่น้องชาวไทยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไผ่ ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล

238

เชิญชวนพี่น้องชาวไทยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไผ่ ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล ได้ที่ เลขที่บัญชี 370-4-36841-8
ชื่อบัญชี #ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุลอำเภอบ้านไผ่ ธนาคารกรุงเทพ

ยอดเงินบริจาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ขณะนี้ได้ยอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาท+ (ยอดยังไม่สุทธิ)

ปิดบัญชีสิ้นเดือนนี้ จะสรุปยอดอีกครั้ง เงินทุกบาท ทางคณะกรรมการจะไม่มีการถอนมาซื้อหรือใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เงินทุกบาทจะตกเป็นของผู้ประสบภัย ปิดบัญชี ทางคณะกรรมการผู้จัดการ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ระหว่างนี้ ก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้ามาเยอะๆนะครับ
ข่าวคนบ้านไผ่ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแทนผู้ประสบภัย มาณ.โอกาสนี้นะครับ