ขอนแก่น ผู้ว่านำจิตอาสาลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอ

620

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 650 คน ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และโดยรอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 พ.ค. 2562 ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จัตระกุล ผู้ว่าราชการจัหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานกว่า 650 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยได้ช่วยกันขุดลอกท่อระบายน้ำช่วงถนนเจนจบทิศข้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ และภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สะอาด ด้วยการเก็บขยะ ฉีดน้ำล้างถนน ล้างสวนหย่อมภายในที่ว่าการอำเภอ

พร้อมกันนี้บรรดาจิตอาสาได้ลงมือประกอบกิจเพื่อสาธารณะตามแต่ตนถนัด ซึ่งก็มีบางรายเป็นช่างซ่อมได้อาสาซ่อมแอร์ ช่างปูนอาสาซ่อมแซมเสาอาคารที่ผุพังภายในหอประชุมให้มีสภาพคงเดิม เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเพื่อเป็นการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสดใหม่บริการประชาชนจิตอาสาด้วย