ขอนแก่น โรงเจขอความร่วมมือห้ามนำข้าวสวยกลับบ้าน

521

โรงเจ ฮก เซียง ตึ้ง เร่งจัดสถานที่ ทำความสะอาด ล้างภาชนะ เตรียมวัตถุดิบสำหรับอาหารเจ คอยบริการแก่ผู้ที่ถือศีลกินเจประจำปี 2562 ขณะที่โรงเจ ขอความร่วมมือ ไม่ให้นำข้าวสวยและข้าวต้มกลับบ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อคนอื่นๆ แต่อาหารยังคงให้ตามเดิม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.ย.2562 ที่โรงเจ ฮก เซียง ตึ้ง ถ.หลังเมือง ติดกับโรงเรียนกัลยาณวัตร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำโรงเจ เร่งทำการตกแต่งสถานที่ ประดับโคมไฟ การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเจและการนำภาชนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหม้อ,กระทะ,ตะหลิว,ถ้วย,จาน,ช้อน มาทำการล้างทำความสะอาด และหั่นผักต่างๆสำหรับปรุงอาหารเจ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลกิจเจประจำปี 2562 ที่ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 8 ต.ค. ขณะที่บริเวณด้านหน้าโรงเจ ได้มีการติดป้ายเพื่อเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นและคนไทยเชื้อสายจีน ได้เข้าร่วมถือศีลเจ ในเทศกาลกินเจปีนี้ พร้อมทั้งการจัดทำตารางกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆตลอดทั้งช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อให้ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจนั้นได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่โรงเจแห่งนี้นั้นได้กำหนดไว้

น.ส.เบญจพร คงรุ่งโชค อายุ 55 ปี เจ้าอาวาส โรงเจฮก เซียง ตึ้ง กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำโรงเจได้เร่งช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบโรงเจ การจัดเตรียมสถานที่ทั้งในจุดของการประกอบพิธีกรรม การตกแต่งโคมไฟสีแดงนับร้อยดวงโดยรอบโรงเจ โดยเฉพาะบริเวณโถงกลางของโรงเจเพื่อรองรับผู้ที่จะมาถือศีลกินเจในปีนี้ที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันในช่วงก่อนถึงช่วงเทศกาลกินเจนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ฝ่ายโรงครัวจะต้องทำอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ มาทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งในปีนี้เนื่องด้วยภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และราคาต้นทุนในการทำอาหารที่สูงถึงวันละกว่า 10,000 บาท ทางโรงเจจึงขอความร่วมมือไม่ให้นำข้าวสวย และข้าวต้มกลับบ้าน แต่ยังคงสามารถนำอาหารที่ทางโรงเจช่วยกันปรุงขึ้นกลับบ้านได้ตามเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพียงพอต่อความต้องการในการถือศีลกินเจในปีนี้ ที่ได้ทั้งบุญและสุขภาพที่แข็งแรง