ขอนแก่น แห่ทำบุญบนพระธาตุ9ชั้นพร้อมชมวิว360องศา

771

ชาวพุทธ และนักท่องเที่ยวต่างพากันเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ภายในพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง พร้อมกราบสักการะขอพรกับพระบรมสารีริกธาตุและชมวิวทิวทัศน์เมืองขอนแก่นโดยรอบ 360 องศาบนชั้น 9 ของพระมหาธาตุแก่นนคร

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พ.ค.2562 บรรยากาศชาวพุทธและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ จ.ขอนแก่น ต่างแวะเวียนมาเข้าวัดทำบุญตามวัดต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาอย่างคึกคักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ภายในพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีชาวพุทธทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดอย่างไม่ขาดสาย เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันพระใหญ่ วิสาขบูชาปีนี้ พร้อมทั้งเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน กราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณชั้น 1 และชั้นที่ 9 ของพระมหาธาตุแก่นนครฯ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล

นอกจากนี้ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงปีนี้ยังได้เดินขึ้นบันไดบุญไปยังชั้นที่ 9 เพื่อกราบสักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งชมวิวทิวทัศน์เมืองขอนแก่น ซึ่งมองเห็นบรรยากาศชุมชนเมือง รวมทั้งบึงแก่นนครแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดขอนแก่นที่ทุกคนรู้จัก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างหยิบโทรศัพท์และกล้องถ่ายรูปขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย นอกจากนี้ภายในชั้นต่างๆของพระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปรางค์ต่างๆประดิษฐานอยู่ภายในแต่ละชั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวพุทธได้กราบไหว้อธิษฐานขอพร และศึกษาเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

ซึ่งแต่ละชั้นประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 เมื่อเดินขึ้นภายในพระธาตุบริเวณชั้นแรก เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนอุรังคธาตุ (ส่วนอก) และพระธาตุของพระสาวกประมาณ 100 องค์ ที่บรรจุอยู่ในโถแก้ว จะอยู่ในตู้กระจกด้านซ้ายมือของที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ถัดจากโถงตรงกลางมาด้านซ้ายมือประมาณ 2 เมตร จะเป็นโต๊ะที่เตรียมไว้สำหรับตักบาตร ที่เรียกว่า “ตักบาตร 108” โดยใช้เหรียญในการตักบาตร ตามความเชื่อว่าหากใครได้ตักบาตร ซึ่งสมมติว่าเป็นตัวแทนพระสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 108 องค์ จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อเดินตรงไปจะเห็นพระประจำวันเกิดมี่ทางวัดนำมาประดิษฐานไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเอง และเมื่อบูชาพระประจำวันเกิดเรียบร้อยแล้ว หากใครต้องการจะทำนายโชคชะตาด้วยตนเอง ก็สามารคเสี่ยงเซียมซีหรือยกช้างทองเหลือง เพื่อเสี่ยงทายว่าจะสมดังปรารถนาหรือไม่

ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสาน โดยเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ค่อนข้างหาดูได้ยากในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการวาดลวดลายบนผนังที่เกี่ยวกับข้อห้ามของคนอีสาน ที่เรียกว่า “คะลำ” ซึ่งเป็นแนวประพฤติตนในการอยู่ร่วมกันของชาวอีสาน โดยแต่ละภาพก็หมายถึงข้อห้ามแต่ละข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 35 ข้อ

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม เป็นนิทานที่ได้เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณของชาวอีสาน และในชั้นที่สามนี้ได้รวบรวมตาลปัตร พัดยศ และเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่า บานประตูหน้าต่าง ภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศ

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัด บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธ

ชั้นนที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตมีย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏก บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

และชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบึงแก่นนครที่สวยงาม