ขอนแก่น กกต.เผยการเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อย มั่นใจประกาศผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม

469

“อิทธิพล” ลุยเอง คุมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น ด้าน กกต.เผยการเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อย มั่นใจประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม

เมือเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ธ.ค.2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมการการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เรามาคุยกันว่าสิ่งที่ กกต.กลางและสิ่งที่ กกต.ขอนแก่นได้สั่งการและมอบหมายไปนั้นมีความคืบหน้าด้านใดบ้าง ซึ่ง กกต.เขต 7 รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยในสิ่งที่มอบหมายไปในการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมนั้น ขณะนี้ทุกส่วนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบที่ กกต.กำหนด ขณะเดียวกันทีมสืบสวนสอบสวนของ กกต.ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าการหาเสียงจากทุกพรรคการเมืองยังคงเป็นไปในรูปแบบของการเปิดเวทีปราศรัยขนาดใหญ่และขนาดย่อย โดยที่ผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองนั้นได้ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศในการหาเสียงนั้นเป็นไปอย่างคึกคักประกอบกับระยะเวลาในการหาเสียงนั้นมีไม่มากและเป็นระยะเวลาอันสั้น ซึ่งผู้สมัครทุกคนนั้นล้วนลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายในการเลือกตั้งในภาพรวมทั้งหมด


“ สำหรับขั้นตอนของการดำเนินการนั้นในสัปดาห์หน้าจะเน้นหนักไปในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทุกส่วนงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการลงคะแนนละเจ้าหน้าทที่ที่รับผิดชอบในงานด้านไอที และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ที่ผ่านมาทุกคนนั้นได้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แล้วและเคยผ่านการจัดการเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ กกต.ต้องเชิญมาคุย มาอบรมเพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฎิบัติ ระเบียบการกรอกเอกสารและแบบฟอร์มการรายงานต่างๆ ขณะที่ในวันที่ 20 ธ.ค.นั้น กกต.กลางจะจัดให้มีการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยกำหนดการจัดกิจกรรมที่ อ.หนองเรือ ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการในการจัดการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น ในการเลือกตั้งครั้งนี้”
ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. จะมาควบคุมและกำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมทั้งหมด คือตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.ที่จะเป็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และในวันที่ 21 ธ.ค.ที่เป็นวันแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง ประธาน กกต. ก็จะมากำกับการดำเนินการด้วยตัวเอง รวมทั้งการออกตรวจการเลือกตั้งในวัน 22 ธ.ค.ที่จะเป็นการสุ่มตรวจหน่วยเลือกตั้งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดีในวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 71 และการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะมีอุปสรรคบ้างทั้งการไม่มีการเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นสามารถทีจะแจ้งเหตุในการไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยสามารถแจ้งได้ภายใน 7 วันหลังการเลือกตั้ง ซึ่งก็จะไม่ทำให้ท่านนั้นเสียสิทธิ์ อย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานต่างๆต่างเริ่มมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแกน นั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้กันให้มากที่สุด


“ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนั้นทราบอยู่แล้วว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรโดยเฉพาะกับการวางตัวเป็นกลาง ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งประเด็นนี้นั้นมีกรอบและแนวทางการปฎิบัติอยู่แล้ว ดังนั้นทุกคนจะต้องทำงานให้เที่ยงตรง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ซึ่ง กกต.เองนั้นไม่ได้กังวลใจอะไร ขณะเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 08.00-17.00 น. แต่ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งในเวลา 17.30 น.สภาพอากาศเริ่มปิด ดังนั้นจึงกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นให้เตรียมไฟแสงสว่าง และการดำเนินการในด้านต่างๆในการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ซึ่งในการรับคะแนนจะเริ่มทันทีหลังปิดอีก ซึ่ง อ.มัญจาคีรี 118 หน่วย อ.หนองเรือ 153 หน่วย ซึ่งเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งสรุปรายงานคะแนนตามแบบฟอร์มที่ กกต.กำหนดส่งมายัง กกต.เขต เพื่อที่จะรวมคะแนนในภาพรวมของเขตเลือกตั้งที่ 7 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาไม่เกิน 22.00 น.ของวันที่ 22 ธ.ค.”