ขอนแก่น มข.จัดใหญ่ งานวันเกษตรภาคอีสาน

393

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอย่างยิ่งใหญ่งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2563  ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานอัจฉริยะ” 24 มกราคม– 2 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มค.– 2 ก.พ. 2563 ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่าการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563  สถานที่จัดงานยังเป็นที่เดิมคือที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่กว่า  60 ไร่ การจัดงานในปีนี้ ยังคงเป็นการจัดงานที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน ทั้งยังเป็นงานที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร กระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรและสนองนโยบายของรัฐบาลสู่เกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0

งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เเละรัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” บริเวณอาคารจตุรมุข พื้นที่ 160 ตรม. ส่วนที่ 2 จัดเป็นจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าของ young smart farmer บนพื้นที่ 600 ตรม.จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 200 บู๊ธ นอกจากนี้ยังมีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าและเเข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร งานโคเนื้อเเละกระบือแห่งชาติ การประกวดโค กระบือ สัตว์ปีก เเละแพะ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสานและกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิงอีกมากมายระหว่างวันที่ 24 มค.– 2 กพ. 2563นี้