ขอนแก่น แล้งหนัก ชาวบ้นต้องสูบน้ำก้อนสุดท้ายในอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ผลิตประปา

639

จากภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2562 ทำให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหลายพื้นที่ต้องพึ่งพาตนเอง ในการหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อมาเติมในบ่อพักเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางบางแห่งน้ำแห้งขอดแม้จะเป็นน้ำก้อนสุดท้าย แต่ชาวบ้านจำเป็นต้องสูบ เพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ ที่เป็นอ่างเก็บน้ำสำคัญของชาว อ.บ้านฝางและอำเภอเมืองขอนแก่น คืออ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ในพื้นที่ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็น 1 ใน 14 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของ จ.ขอนแก่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน มีเนื้อที่ 310 ไร่ ปัจจุบันมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อย และมีเกาะแก่งขึ้นเป็นหย่อมๆ น้ำตื้นเขิน

นายเลี่ยม โคกสี อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าหวายม.1 พร้อมชาวบ้านมาพบกับผู้สื่อข่าว พูดคุยถึงความเดือดร้อนในเรื่องน้ำ ในฤดูแล้งปี 2563 นายเลี่ยม เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชาวบ้านใน อ.บ้านฝาง และอำเภอเมืองขอนแก่น ที่รับน้ำฝนจากเทือกเขาภูพาน ไหลเป็นสายไปยังแก่งน้ำต้อน พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น น้ำในอ่างห้วยใหญ่ที่เห็นในขณะนี้ เป็นน้ำฝนที่สะสมมา4-5 ปีที่ผ่านมา เพราะในช่วงปี 2562ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ จึงไม่มีน้ำมาเติมลงในอ่าง ทำให้อ่างมีน้ำน้อย

“น้ำในอ่างห้วยใหญ่ ในสายตาของชาวบ้านคือน้อยอยู่แล้ว แต่กลางปี 2562ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่มาทำกาลักน้ำอยู่ที่บริเวณหน้าอ่าง แล้วปล่อยน้ำออกจากอ่างออกไปยังพื้นที่ด้านล่าง ทำอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ จึงได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลการทำกาลักน้ำ ทราบว่า หน่วยเหนือให้ทำการปล่อยน้ำในอ่างห้วยใหญ่ออก เพราะจะมาทำการขุดลอก ถ้ายังเก็บกักน้ำไว้ จะขุดลอกไม่ได้ ผมเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าทักท้วง นี่ปี 2562ผ่านไปแล้ว เข้าสู่ปี2563ก็ไม่เห็นหน่วยงานไหนมาขุดลอกอ่างแต่อย่างใด หนำซ้ำ น้ำในอ่างก็แห้งขอดลงทุกวัน ชาวบ้านป่าหวาย ม.1 และ ม.2 ร่วม 500 หลังคาเรือน ต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องน้ำ ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง และขุ่น เพราะสัตว์เลี้ยงได้ลงไปในอ่างเพื่ออาบและดื่มกินน้ำเช่นเดียวกับเรา”

นายเลี่ยม กล่าวต่ออีกว่า  ความเดือดร้อนของชาวบ้าน  กว่าครึ่งพันครอบครัว ในฐานะผู้นำจะนิ่งเฉยไม่ได้ จะของบประมาณจากทางราชการมาช่วยก็คงจะยุ่งยากหลายขั้นตอน เพราะเดือดร้อนกันทั้งจังหวัด จึงได้ประชุมหารือลูกบ้านตัวเอง ในการที่จะนำเงินที่ได้จากการบริหารจัดการค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ไปซื้อท่อพีวีซี ประมาณ 300 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำในอ่างห้วยใหญ่ไปใส่ในบ่อพักน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาส่งให้ชาวบ้านได้ใช้ไปจนถึงฤดูฝน คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 30,000 บาท โดยจะเริ่มลงมือทำในอาทิตย์หน้านี้

ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สำรวจตามเส้นทางน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตามที่ชาวบ้านบอกกล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่มาทำกาลักน้ำ ปล่อยน้ำออกจากอ่างห้วยใหญ่ไปยังพื้นที่ด้านล่าง ก็พบว่า มีการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระยะไกล ที่บริเวณฝายห้วยใหญ่ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามรายละเอียดจาก นายสุรวงศ์ พลศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลโคกงามอ.บ้านฝาง  ถึงการสูบน้ำออกจากฝายห้วยใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเหตุผลใด

นายสุรวงศ์ พลศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลโคกงาม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมามีการติดตามเรื่องฝนฟ้าอากาศมาโดยตลอดต่อเนื่องทุกปี และคาดการณ์ว่าจะมีฝนแล้ง หรือฝนตกไม่ตามฤดูการ  ฝนทิ้งช่วง จึงได้จัดสรรงบประมาณทำฝายกั้นน้ำมาเป็นช่วง ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่มาจนถึงฝายห้วยใหญ่ บ้านโคกงาม จำนวน 5 ฝาย เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งการผลิตน้ำประปาและเลี้ยงสัตว์

“ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลโคกงามก็ประสบปัญหาแล้ง ต้นข้าวชาวบ้านยืนต้นตาย ไม่มีข้าวกิน และก็ประสบปัญหาน้ำมาอย่างต่อเนื่อง น้ำดิบในบ่อพักที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านก็หมด ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้อยู่ 10 กว่าวัน จึงทำเรื่องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น มาติดตั้งที่ฝายห้วยใหญ่ สูบน้ำระยะไกล 1,500เมตร เป็นน้ำก้อนสุดท้าย ไปยังบ่อพักน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้กัน  คาดว่าปริมาณน้ำที่สูบใส่ในบ่อพักน่าจะผลิตประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ไปจนถึงหน้าฝนปีนี้”

ทางด้าน นายธณัช เครือมา ส.อบจ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ กล่าวว่า  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะทราบว่าจะมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านออกเงินกันเอง เพื่อต่อท่อ300 เมตรลงไปในอ่างห้วยใหญ่ สูบน้ำไปเติมในบ่อน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนและตรงจุด จะได้ประสานกับ อบจ.ขอนแก่น เพื่อจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือชาวบ้าน