ขอนแก่น มข.ร่วมตักบาตรข้าวจี่รูปหัวใจรับวันวาเลนไทน์

565

บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันทำข้าวจี่รูปหัวใจใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป รับวันวาเลนไทน์ ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ สืบสานประเพณีฮีตเดือน 3 บุญข้าวจี่ควบคู่ไปกับวัฒรธรรมต่างชาติในวันวาเลนไทน์

เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 14 ก.พ.2563 ที่บริเวณบึงสีฐาน ริมถนนมะลิวัย์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานบุญข้าวจี่ วาเลนไทน์ ประจำปี 2563 โดยผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้นำข้าวจี่ที่ช่วยกันทำขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา มีทั้งทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม รวมทั้งรูปหัวใจที่สื่อความหมายถึงวันวาเลนไทน์ มาร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในงานบุญข้าวจี่ เดือน 3 และเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ประจำปี 2563 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคงไว้ซึ่งงานบุญประเพณีประจำปีตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ที่ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ นำประเพณีไทยร่วมประเพณีต่างชาติอย่างลงตัว ทำให้ประเพณีไทยที่นับวันจะลืมเลือนจากวัยรุ่นในยุคสมัยนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไปพร้อมกับวันแห่งความรัก

ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจนถึงเวลา 06.00 น. ทั้งคณะบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคนช่วยกันปั้นข้าวเหนียวเป็นรูปทรงต่างๆ โดยเฉพาะปั้นเป็นรูปหัวใจที่สื่อความหมายวันวาเลนไทน์บ่งบอกวันแห่งความรักและข้าวเหนียวที่บ่งบองถึงความรักอันสามัคคีแนบแน่นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังมีความหมายเกี่ยวกับประเพณีที่คนอีสานจะนำข้าวเหนียวมาล้อมจงจี่ข้าวเพื่อพบปะกันในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี และนำมาใส่บาตรร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว