ขอนแก่น ขนส่งประมูลเลขสวยหมวด ขจ

366
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขจ ซึ่งมีความความหมายเข้ากับยุคในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่ง อักษรย่อ ขจ หมายถึง “ขุมทรัพย์ล้ำค่า การค้ายิ่งเจริญ” พร้อมนำเงินรายได้สร้างบุญกุศลต่อสังคม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ.2563 ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นาย จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขจ หมายถึง “ขุมทรัพย์ล้ำค่า การค้ายิ่งเจริญ” จำนวน 301 หมายเลข โดยแผ่นป้ายทั้งหมดผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคอีสานทุกแผ่นป้าย โดยทางขนส่งจังหวัดได้ออกแบบป้ายมีความสวยงาม และมีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย รูปพระธาตุขามแก่น,ท่อนไม้ขาม,บึงแก่นนคร, ไดโนเสาร์ และดอกคูน มีสีสวยสดงดงาม เป็นเอกลักษณ์ และสื่อความหมายให้เห็นความโดดเด่นของจังหวัด สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลได้เป็นอย่างยิ่ง

นาย จิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยมาแล้ว 17 ครั้ง ได้เงินเข้ากองทุนจำนวนกว่า 300 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดในแต่ละครั้ง จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวได้นำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงนำไปจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่นช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน โครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการควบคุมความเร็วของรถด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ gps และการสนับสนุนงบในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับคนพิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนเป็นต้น ดังนั้นนอกจากผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถสวยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันแล้วยังมีโอกาสได้ทำบุญกุศลให้กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย