ขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นสั่งเลื่อนจัดทุกกิจกรรมทุกงานประเพณี

262

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เผยหลังมีมติที่ประชุมร่วมกับทางจังหวัด เลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้งงานประเพณีสงกรานต์ในทุกชุมชนอย่างไม่มีกำหนด หลังจากงดการจัดถนนข้าวเหนียวไป พร้อมสั่งงดกรุ๊ปทัวร์จากทุกที่ที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั้งหมด พร้อมขอความร่วมมือทุกสถานที่ทั้งตลาด ศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุด พิพิธภัณ์ต้องมีมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและต้องปฏิบัติตามทุกคน

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 มีการแพร่ระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งยืนยันแล้วจำนวน 2 ราย และมีอีกหลายรายที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากผู้ป่วยรายที่ 2 โดยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจจาก 2 แล็ปยืนยัน ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการออกนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในทั่วประเทศปฏิบัติตาม ซึ่งหากพื้นที่ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมาย โดยในจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้มีการติดประกาศงดใช้สถานที่ต่างๆ สถานบริการ ซึ่งมีการปิดทั้งหมดเป็นเวลา 14 วัน งานบุญ งานประเพณีต่างๆก็เลื่อนการจัดออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองก็ได้มีการงดการจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียวซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์แต่ระวันร่วมแสนคนไปแล้วก่อนหน้านี้

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากทางรัฐบาลมีนโยบายประกาศออกมาเกี่ยวกันมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างคลอบคลุมทั่วประเทศ ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการประชุมร่วมกับทางจังหวัด มีมติให้เลื่อนการจัดทุกกิจกรรมของทางเทศบาลนครขอนแก่นออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งที่บึงแก่นนครที่จะมีการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมก็ให้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด อีกแห่งคือถนนคนเดินหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า มาจับจ่ายใช้สอยไม่ต่ำกว่าคืนละ30,000-40,000 คน ซึ่งในส่วนถนนคนเดินนี้จะงดไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และการจัดการประชุม การจัดสัมมนาต่างๆในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ก็ขอความร่วมมือให้งดการรวมกลุ่มกัน

อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมแต่ละชุมชนที่มีการรวมกลุ่มสัมมนากัน รวมถึงการอบรมทัศนศึกษาของชุมชนก็ขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายยเมื่อไหร่ก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ และในส่วนชุมชนที่มีการเตรียมจัดงานต่างๆในวันสงกรานต์นั้น ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ขอความร่วมมือทั้งหมดให้เลื่อนไปก่อน และในเดือนหน้าก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ถึงแนวทางปฏิบัติของพี่น้องชุมชน นอกจากนี้ในส่วนของตลาดสดต่างๆแต่ละตลาด ก็ได้มีการพูดคุยร่วมกันคณะกรรมการแต่ละตลาด ให้มีมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดต่างๆ นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งโฮงมูลมัง พิพิธภัณฑ์ไทย-จีนหนานหนิง ก็ของดกรุ๊ปทัวร์ที่จะมาลงทั้งหมด จะมีเพียงให้ประชาชนเดินเข้าออกชมเพียงเล็กน้อย ซึ่งทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นจำเป็นที่จะต้องงดไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้สถานการณ์ในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปโดยเร็ว