ขอนแก่น ไฟฟ้าขอนแก่นขอผู้ใช้ไฟมาขอคืนเงินวันหลังหลังแห่ยื่นขอเงินคืนแน่น

68

ผู้ใช้ไฟฟ้าขอนแก่นแห่นำเอกสารยื่นขอเงินคืนถึงสำนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ยื่นออนไลน์ไม่มีกำหนดปิดรับหรือมายื่นใหม่ภายหลัง หลีกเลี่ยงความแออัดลดการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื้อข่าว



ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตลอดทั้งวันมีผู้ใช้ไฟฟ้านำเอกสารมาขอยื่นเพื่อขอคืนเงินจากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ประชาชนทุกคนได้ลงทะเบียน รับสิทธิการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กในวันนี้(25 มีนาคม)วันแรก ทำให้ตลอดทั้งวันมีประชาชนนำหลักฐานมายื่นจำนวนมากตั้งแต่เปิดทำการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 ได้ตั้งเต็นท์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาติดต่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติในห้วงที่สถานการณ์ไม่ปกติ

ด้านนายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 เปิดเผยว่า ตามรายงานจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 1 และ 2 ทุกประเภทมีจำนวนรวมกว่า 80,000 คน ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้ไฟที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าประกันมิเตอร์คืน ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จำนวนรวมประมาณ 70,000 คน ทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีผู้ใช้ไฟฟ้านำหลักฐานมาขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงขอชี้แจงว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นขอรับเงินประกันคืนได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือสามารถนำมายื่นเมื่อใดก็ได้ไม่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หลีกเลี่ยงความแออัดลดการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19