ขอนแก่น เตรียมตั้งโรงทานสู้ภัยโควิดทั้งจังหวัด

789

ขอนแก่นเปิดปฏิบัติการ “ปันกันอิ่ม สู้ภัยโควิด-19” ตั้งโรงครัว ทั้งจังหวัด แจกจ่ายอาหารให้กับคนตกงานและผู้ประสบภัย เริ่ม  30 มี.ค.แจกจ่ายที่สถานีรถไฟขอนแก่น ผู้ว่าฯ นำร่อง 100,000 บาท พร้อมผนึกพลังร่วมเอกชน และคนใจบุญ ตั้งจุดรับบริจาควัตถุดิบที่ราชาวดี และ โฆษะ ด้วยมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด


ที่ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุเทพ  มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้กับนายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น และ นายธนัท  โฆษะวิสุทธิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น และนายศักดิ์นรินทร์  แสงอรุณ นายสถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นทุนนำร่องสำหรับการจัดทำโครงการ ปันกันอิ่ม สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งภาคเอกชนใน จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดทำขึ้นสำหรับการจัดตั้งโรงครัว ทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ตกงาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น โดยการดำเนนิงานตามโครงการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่ 30 มี.ค.เป็นต้นไป ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบความร่วมมือร่วมระหว่างจังหวัดกับภาคเอกชน โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน หลังพบว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดคนว่างงานและผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดนั้นเริ่มต้นไม่กล้าที่จะหารือในเรื่องนี้กับภาคเอกชน เนื่องตากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัว ตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉิน แต่เมื่อได้พูดคุยกันทุกคนยังคงต้องการที่จะเดินหน้าในการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แปรสภาพโรงครัวของโรงแรม มาเป็นโรงครัวเพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนว่างงาน กลุ่มลูกจ้างรายงวัน คนเร่ร่อน รวมทั้งการจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 30 มี.ค.โดยใช้สถานที่ในการแจกจ่ายอาหารที่สถานีรถไฟขอนแก่น ด้วยมาตาการคุมเข้มและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อตามที่กรุทวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งการดำนเนิการดังกล่าวจะขยายคอบคลุมทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่นอีกด้วย

ขณะที่นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยงบประมาณที่ทางจังหวัดได้มอบให้สำหรับการเริ่มต้นดำเนินงาน 100,000 บาท และขณะนี้ภาคเอกชนได้พร้อมใจกันสมทบทุนในการดำเนนิงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งใครมีทุนทรัพย์ก็มอบมาเป็นงบประมาณ ใครมีไข่ก็มอบไข่ มีช้าวสารก็มอบข้าวสาร มีหมู ก็มอบหมู มีน้ำปลาก็มอบน้ำปลา ที่ทยอยการส่งวัตถุดิบในการผลิตมาให้กับคณะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว ด้วยมาตรการคุมเข้มการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงกรมอบให้กับผู้ที่มารับมอบที่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณศุขอย่างเคร่งครัด ขณะที่สถานที่ที่ทำการแจกจ่ายนั้นคือที่ถานีรถไฟขอนแก่น ก็จะมีการกำหนดจุดรับ-มอบ อย่างชัดเจนเพื่อลดการแออัดจากสถานการณืไวรัสโควิด-19

” ขณะนี้เราได้มีการตั้งจุดรับบริจาควัตถุดิบในการผลิต ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล ด้านหน้าสนามบินขอนแก่นและที่โรงแรมโฆษะ ซึ่งผู้ที่จะร่วมสทบวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถส่งมอบได้ทั้ง 2 จุด ขณะที่โรงครัวหลักในการผลิตนั้นเราจะใช้โรงครัวที่ โรงแรมราชาวดี เป็นหลัก โดยพนักงานของโรงแรมและห้องอาหาร จะมาช่วนกันทำอาหาร หุงข้าว และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกสุขอนามัย เหมือนกับในรูปแบบของการไปจ่ายตลาด ซึ่งแต่ละวันโรงครัวของโรงแรม จะจัดชุดอาหาร ประกอบด้วย ข้าวสาวย,อาหาร 2 อย่างและผลไม้ ที่ตรงตามหลักโภชนาการ และจัดเป็นชุดใส่ถุงให้เรียบร้อยจากโรงครัว เพื่อให้ถึงจุดแจกจ่าย นั้นสามารถส่งมอบให้กับผู้ที่มารับอาหารได้ทันที ตามการลงทะเบียนแต่ละวัน สงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 มื้อ และต่อ 1 วันเท่านั้น”

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับอาหารที่จัดทำขึ้นนั้นจะเริ่มวันจันทร์ที่จะถึงนี้และยืนระยะไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยอาหารส่วนหนึ่งจะจัดส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ประจำการอยู่ตามจุดตรวจคัดกรองต่างๆ รวมทั้งที่โรงพยาบาล ซ่งขณะนี้จุดตรวจคักรองต่างๆและโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้ง 24 ชม. ได้มีการส่งการประมาณการการขอรับอาหารในแต่ละวันมาแล้ว เพราะการแจกจ่ายอาหารแบบถุงห่อกลับบ้านนี้ จะทำการแกจ่ายเฉพาะเวลา 11.00-14.00

น. เท่านั้น