ขอนแก่น หลายหน่วยงานเร่งผลิตโล่ใบหน้ากันโควิด19แจกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

603

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใช้เวลาว่างช่วง work at home หลังมหาวิทยาลัยประกาศให้ทำงานที่บ้านผลิตโล่ใบหน้า หรือ Face Shield ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์มอบให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ป้องกันไวรัสโควิด 19 ขณะที่แม่บ้านตำรวจเมืองขอนแก่นเร่งผลิต Face Shield แจกให้ตำรวจในสังกัดกว่า 400 คนสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไปประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ใช้เวลาในช่วง Work at home สร้างแบบและผลิตหน้ากาก เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และ โรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเครื่อง Laser Cut โดยสร้างแบบให้มีความเหมาะสมเหมาะแก่การใช้งานและวัสดุที่หาได้ง่ายราคาไม่แพง เป็นการออกแบบตัดด้วยเลเซอร์ เน้นที่ผลิตได้เร็ว ทั้งการได้รับข้อมูลจากแพทย์ ตามนโยบายของ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี ที่ได้มอบหมายให้อาจารย์มีศักยภาพฝีมืองานช่างและการประยุกต์ใช้วัสดุร่วมกันช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19

การผลิต FACE SHIELD ได้แบบมาจากต่างประเทศแต่มีการปรับลดขนาดให้เหมาะสมกับคนไทย การปรับเพิ่มความแข็งแรงบริเวณสายรัดเนื่องจากหักง่ายและเปลี่ยนบริเวณซอกมุมให้ทำความสะอาดได้ง่าย ทำจากแผ่นอะคริลิค หนา 5 มิลลิเมตร ยางยืด แผ่นใสขนาด A4 และสันรูดรวมต้นทุนตกชิ้นละ 40 บาท  7 ชุด ใช้เวลา 2 ชม.

ส่วนที่บ้านพักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น แม่บ้านตำรวจและตำรวจหญิงกำลังเร่งผลิต FACE SHIELD อย่างง่ายทำจากวัสดุที่หาซื้อตามท้องตลาด จากไอเดียของ พ.ต.อ.ปรีชา เร่งสาริกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่ต้องการหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดได้สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย โดยมีตำรวจในสังกัดที่มีกว่า 480 คนใช้ใส่ป้องกันเมื่อต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งขณะนี้ผลิตไปได้แล้วกว่า 200 ชิ้น โดยจะผลิตให้เพียงพอต่อกำลังพล หรือหากหน่วยงานใดต้องการก็มาขอรับได้