ขอนแก่น (ชมคลิป)โรงพยาบาลขอนแก่น ผลิตเปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19

501

โรงพยาบาลขอนแก่น ผลิตเปลนอนสำหรับขนย้ายผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งมีชุดสร้างแรงดันลบภายในกล่องครอบผู้ป่วย โดยใช้งบในการสร้างถูกกว่าต่างประเทศ 4-5 เท่า เร่งผลิตเพิ่มให้เพียงพอต่อการใช้งานในโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 17 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ผลิตเปลนอนสำหรับขนย้ายผู้ป่วย COVID -19 และผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ เช่น ผู้ป่วยวัณโรค โดยกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่จะเกิดต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้คนตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยภายในตัวเปลจะเป็นกล่องอะคริลิกใส หนาและแข็งแรง ทำให้ทีมรักษาพยาบาลสามารถมองเห็นผู้ป่วยที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน มีช่องบาน เปิดด้านข้าง 2 บาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า-ออก รวมถึงมีช่องเปิดปิดด้านข้าง ที่สามารถเปิดและสอดแขนเข้าไปให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น

และที่สำคัญยังมีชุดสร้างแรงดันลบภายในกล่องครอบผู้ป่วย (แคปซูล) สามารถสร้างแรงดันอากาศในแคปซูลให้เป็นลบต่ำกว่า -2.5 Pascal เมื่อเทียบกับอากาศภายนอก โดยมีช่องลมเข้าอยู่ทางด้านปลายเท้าของผู้ป่วย อากาศภายในแคปซูล รวมถึงเชื้อโรคจะดูดออกทางด้านศีรษะ และจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น (Pre Filter/Medium Filter/Hepa filter 99.9%) จนปราศจากเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่ภายนอก ซึ่งในการสร้างจะใช้อุปกรณ์และวัสดุที่สามารถจัดหาได้ใประเทศไทย และใช้เปลเข็นผู้ป่วยเดิมที่มีใช้อยู่ภายในโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 50,000 บาทต่อชุด หากจัดซื้อจากต่างประเทศราคาจะประมาณ 300,000-500,000 บาท ขณะนี้ใช้งานอยู่ที่ห้อง RESUSCITATION งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอยู่ในระหว่างผลิตเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภายในโรงพยาบาลขอนแก่น