ขอนแก่น ประกาศพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้าระบาด ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

419

จังหวัดขอนแก่นออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว หลังพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง และอาจติดต่อไปสู่คน โคกระบือ สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ ขอให้ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่ง หากฝ่าฝืนต้องรับโทษสูง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ภายหลังจากมีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากพบว่า ในท้องที่ซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง และอาจติดต่อไปสู่คน โคกระบือ สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ จึงกำหนดให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในเนื้อหาของประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 นั้น ระบุว่าเนื่องด้วยปรากฏว่า ในท้องที่ซอย 12 นาฬิกา เขตชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้พบสุนัขเป็นโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า( Rabies) ซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน โคกระบือ สุนัขแมวหนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าท้องที่ซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปทางเหนือจดบ้านหัวถนนหมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง ชุมชนหัวสะพาน ตำบลในเมือง ไปทางทิศใต้ จดชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันออกจดบ้านเลิงเปื่อย หมู่ 13 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6ตำบลพระลับ อำเภอเมือง และไปทางทิศตะวันตกจดชุมชนทุ่งเศรษฐี ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15พฤษภาคม 63 ประกาศ ณวันที่ 15 เมษายน 2563

เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขึ้นแล้วเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 11 ,12 ,13, 14 ,15 ,16และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ.2558 โดยสังเขป ดังนี้ 1. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย สุนัข แมว หรือชากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกหรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้หน้าที่รับผิด ประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 2. เมื่อพบสุนัข และแมว ที่ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัขและแมวป่วย หรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 7 วันให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่น หรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์ 3.ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลใด เคลื่อนย้ายสุนัข แมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวตายให้เจ้าของควบคุม จากนั้นให้อยู่ ณ ที่ที่สัตว์ตายและห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย หรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์นั้น ทั้งนี้เจ้าของสัตว์หรือชากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำและปรับ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงทั้ง สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆไปขอรับการฉีดวัคซีนที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดเจ้าหน้าที่เอาไว้ให้ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาด และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนละสัตว์จากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาการของโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในสัตว์นั้น ระยะเริ่มแรกจมีอาการประมาณ 2 – 3  วัน  โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัวออกไปหลบซุกตัวเงียบๆ  มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยกลัวคนก็จะกลับมาคลอเคลีย เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าวกินน้ำน้อยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดไป ระยะตื่นเต้น คือ เริ่มมีอาการทางปราสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ถ้ากักขังหรือล่ามไว้จะกัดกรงหรือโซ่จนเลือดกบปากโดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง และระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม

และสำหรับอาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการของสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ แล้วลามไปส่วนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเป็นแผลอักเสบ มีน้ำเหลือง ต่อมาจะกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลงบ่อยๆ บางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคทางจิต มีอาการกลืนลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งทำให้ไม่อยากดื่มน้ำมีอาการกลัวน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคกลัวน้ำ ไม่อยากกลืนแม้กระทั่งน้ำลาย จึงทำให้น้ำลายไหล บางคนอาจปวดท้องน้อยและขา คนไข้เพศชายบางรายมีน้ำอสุจิไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติและตายในที่สุด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตะกาศหรือคำสั่งอย่างเคร่งครัด