สสว.ติวเข้มเกษตรกรก้าวสู่ตลาดการค้าออแกนิกส์แบบก้าวกระโดด

480

สสว.ติวเข้มเกษตรกรขอนแก่น ก้าวสู่ตลาดการค้าออแกนิกส์อย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดด เน้นหนักกลุ่มเกษตรแปรรูปที่ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้ในทุกความต้องการ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิ.ย.2562 ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น ดร.เพชรมณี  ดาวเรียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ เอสเอ็มอี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic” ภายใต้องค์พัฒนาความรู้สำหรับ เอสเอ็มอี ซึ่ง สสว.ร่วมมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดจัดการอบรมขึ้นโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการเกษตรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรยังได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและขอรับคำปรึกษาจากทีมนักวิชาการ ที่ให้การแนะนำในด้านต่างๆตามมาตรฐานที่ สสว.กำหนดและเป็นไปตามความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าออแกนิกส์ในปัจจุบัน

ดร.เพชรมณี  ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ เอสเอ็มอี สสว. กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว สสว.เน้นหนักไปในกลุ่มสินค้าที่แปรรูปได้ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเกษตรแปรรูปเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดสินค้าให้มีความน่าสนใจ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการอาหารที่ดูแลสุขภาพในสัดส่วนทีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรในลำดับต้นๆของโลกดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่ง ที่ สสว.จะต้องมาพูดคุยและเติมเต็มให้กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบ

” การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มออแกนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ เพราะวันนี้ตลาดผักและผลไม้ในต่างประเทศยังเป็นตลาดที่ใหญ่ของไทย ดังนั้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานหรือการการันตีผลผลิตจากไทยว่าเป็นสินค้าออแกนิกส์ ว่าแต่ละประเภทหรือแต่ละชนิดนั้นมีค่าออแกนิกส์เท่าใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในภาพรวม”

ดร.เพชรมณี กล่าวต่ออีกว่า การอบรมครั้งนี้ตะมีการแนะนำว่าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของเกษตรกรขอนแก่น แต่ละประเภท และแต่ละรายการนั้นสิ่งใดควรปรับแก้หรือสิ่งใดควรเติมเต็ม และการก้าวสู่ตลาดการค้าของผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ในตลาดยุคดิจิตอล ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจและต้องการให้ทีมนักวิจัยและคณะทำงานนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดหลักวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายสู่ท้องตลาด ในกลุ่มสินค้าออกแกนิกส์ จนนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรขอนแก่นในประเภทผักและผลไม้ออกแกนิกส์ได้อย่างยั่งยืน