ขอนแก่น สนามบินเร่งสร้างห้องความดับลบให้โรงพยาบาลทั่วอีสานรับมือโควิด19

338

สนามบินขอนแก่น สร้างห้องความดันลบ 36 ชุดให้กับโรงพยาบาลทั่วภาคอีสาน สำหรับการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  30 เม.ย.2563 ที่ฝ่ายวิศวกรรม ภายในท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ ฝ่ายวิศวกรร่วม บ.จีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายขงการสร้างห้องความดันลบ ที่เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดแรก   สำหรับการนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลต่างๆ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทุกมาตรการที่รัฐบาลได้กำหนดบังคับใช้นั้นได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งกรมท่าอากาศยาน ได้มีการกำหนดมาตรการการป้องกันภายในเขตของท่าอากาศยาน ในด้านต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นกัน ขณะเดียวกันในช่วงของการหยุดให้บริการของสายการบินพาณิชย์ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น จึงได้ระดมการทำความสะอาดและกำหนดพื้นที่ของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด เพื่อรองรับการกลับมาให้บริการของสายการบินพาณิชย์อีกครั้งตั้งแต่วันที่  1 พ.ค.เป็นต้นไป ขณะเดียวกันสนามบิน และกรมท่าอากาศยาน ยังคงมีการประสานการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน ในการใช้บุคลากรของสนามบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรและทีมช่าง นั้นร่วมกันจัดทำห้องความดันลบ ด้วยงบประมาณของภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งการร่วมบริจาคของบุคลากรของสนามบินเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลที่ต้อการห้องความดันลบสำหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและการรักษาผู้ป่วย

“ ทันทีที่สนามบินและ บ.จีจีฯ ได้กำหนดแผนงานร่วมกัน โดยมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรค จ.ขอนแก่น ตามที่สนามบินขอนแก่นขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤติเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความสามารถที่มี โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการในการขอรับการสนับสนุนห้องความดันลบ แบบเคลื่อนที่ ตามแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการยืนยันจากสำนักงานสาธารณสุขว่า มีโรงพยาบาลทีขอรับการสนับสนุนห้องความดันลบ ในรูปแบบที่สนามบินเสนอขึ้นมารวม 3 รูปแบบในเบื้องต้นทั้งหมด 19 โรงพยาบาล รวมห้องความดันลบทั้งหมด 36 ห้อง คณะทำงานจึงเริ่มดำเนินการทันทีด้วยงบประมาณของภาคอกชน และการร่วมแรงรวมใจกันตามกำลังของพนักงาน ฯ และขณะนี้เตรียมที่จะส่งมอบห้องดังกล่าวในชุดแรกได้แล้ว”

ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ห้องความดันลบทั้ง 3 รูปแบบนั้น เป็นแบบที่ได้มาตรฐานตามคู่มือที่ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนั้นได้กำหนดขึ้น ซึ่งสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวัสดุการผลิตที่ไม่ซ้ำซ้อน แยกเป็นแบที่ 1 คือตู้ขนาด ความยาว 1.30×2.60 เมตร สูง 2.20 เมตร,แบบที่ 2 คือตู้ขนาด 1.90×2.60 เมตร สูง 2.20 เมตร และ สุดท้ายคือตู้ที่มีความยาว 1.90 x 2.60 เมตร สูง 2.20 เมตร และมี ส่วนต่อขยาย ความยาว 1.20×2.60 เมตร สูง 2.20 เมตร ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกใสทุกด้าน มีการติดตั้งพัดลมดูอากาศ และอุปกรณ์ใช้งานตามเทคนิคทางการแพทย์ ซึ่งในการผลิตห้องความดันลบ แบบตู้นี้ สามารถที่จะถอดประกอบและติดตั้งได้ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงพยาบาล รวมไปถึงการออกหน่วยให้บริการในจุดต่างๆตามที่กำหด โดยขั้นตอนการผลิต ติดตั้งและการบำรุงรักษานั้นกำกับควบคุตามแบบของวิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย โดยทีมวิศวกรของสนามบินจะให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ ตลอดระยะเวลาของการใช้งาน หรือตามการร้องขอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะถือเป็นการความร่วมมือครั้งสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว