ขอนแก่น ผลิตห้องแอดมิทความดันลบเคลื่อนที่ห้องแรกของโลก

423

ขอนแก่นโชว์นวัตรกรรมห้องแอดมิทความดันลบเคลื่อนที่ ห้องแรกของโลก เข้าถึงบริการรักษาทุกพื้นที่ด้วยฝีมือคนไทย ในราคาไม่แพง

 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 พ.ค.2563 ที่ บ.เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ริม ถ.มะลิวัลย์ ต.แดงใหญ่  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องแอดมิทความดันลบแบบเคลื่อนที่  ซึ่งทีมวิศวกร จ.ขอนแก่น ได้คิดค้นและทดลองการผลิตขึ้น ด้วยความร่วมมือขงนักธุรกิจในเขต จ.ขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์  จนขณะนี้การก่อสร้างห้องรักษาผู้ป่วยความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วมากกว่าร้อยละ 90

 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ห้องรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ Thai Negative Pressure Unit (TNPU) เป็นห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจก่อนวิกฤติ และใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ซึ่งห้องต้นแบบที่ทำการจัดสร้างขึ้นนี้นั้นเป็นห้องขนาด 2.5x5x2.5 เมตร โดยที่ระบบระบายอากาศจะหันไปในทางเดียวกัน มีการฆ่าเชื้อด้วยระบบหลอดแสงยูวี ก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก โดยห้องดังกล่าวนี้ภายในจะแบ่งสัดส่วนออกเป็นห้องน้ำ 1 ห้อง,ห้องนอน 1 ห้องและห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง โดยมีการติดตั้งล้อเลื่อนแบบ 6 ล้อเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่างๆได้ทั่วทุกภูมิภาค

 “ ห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นกานำปัญหามาต่อยอด บวกกับความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านวิศวกรรมด้านการแพทย์ และด้านวิศวกรรมโรงงานด้านอาหารและยา โดยคณะทำงานได้มาผสมผสานการออกแบบให้มีการแยกส่วนการรักษาอย่างชัดเจน และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้จึงเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจากไอเดียของคนขอนแก่น ที่จะสามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในราคาไม่แพง”

 ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ห้องรักษาผู้ป่วยความดันลบปลอดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ นั้นจะเน้นหนักในการให้บริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ และต้องเข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาต้าน หรือเครื่องช่วยหายใจ โดยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤติหรือกู้ชีพฉุกเฉิน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเหมาะกับการรักษาและเฝ้าดูอาการแบบป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย สุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆที่ได้ได้ติดเชื้อ ที่จะเป็นการแยกการรักษา หรือเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านจิตวิทยา อย่างไรก็ตามห้องรักษาผู้ป่วยดังกล่าวยังคงสามารถติดตั้งระบบการใช้งานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในด้านต่างๆเพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ในราคาที่ไม่แพง อีกด้วย