ขอนแก่น ผู้ว่าสั่งวางมาตรการเข้มเตรียมความพร้อมรับการผ่อนปรนล็อตที่2

331

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความร่วมมือของกิจการต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรนในล็อตที่ 1 พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกส่วนตรวจสอบรายละเอียดกิจการที่จะได้รับการผ่อนปรนในล็อตที่ 2 เพื่อวางมาตรฐานการให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 10 พ.ค. 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประเมินการดำเนินการกิจการต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรนในล็อตที่ 1 ว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจการที่จะได้รับการผ่อนปรนในล็อตที่ 2 รวมทั้งมาตรการอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาในการประชุมร่วม 4 ชั่วโมงจึงได้มติสรุปในที่ประชุม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ไปตรวจสอบรายละเอียดการเปิดกิจการเพื่อวางมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมหากกิจการที่เหลือได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของทางรัฐบาล ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเองจะต้องมีการวางมาตรฐานเพื่อให้ทุกส่วนได้รับรู้และเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า โดยยังคงเน้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนใช้บริการ และ การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งทุกกิจการจะต้องให้การร่วมมืออย่างเข้มงวด ทั้งกิจการที่เปิดก่อนหน้านี้และกิจการที่จะได้รับการผ่อนปรนในล็อตที่ 2 รวมไปถึงโรงแรมด้วย อีกประการหนึ่งนั้น ทางจังหวัดขอนแก่นยังได้มีการกำหนดให้ทุกคนที่ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนการใช้บริการโดยให้ลงชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ ซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนโดยพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีสมาร์ทโฟนได้ทำการสแกนเพื่อลงทะเบียนแทนการเขียน ตอบรับการเป็นสมาร์ทซิตี้ ภายใต้ชื่อ KHONKAEN TRUST CITY โดยแต่ละร้านค้าจะมีการติดคิวอาร์โค้ดไว้ที่หน้าร้าน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินตนเองเพื่อวัดว่าผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะต้องปริ๊นใบรับรองตนเองว่าดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับรู้ โดยที่ผู้เข้ามาใช้บริการจะต้องปฏิบัติการข้อกำหนดของทางราชการด้วย โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผู้ใช้บริการที่มีสมาร์ทโฟนสามารถสแกนเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนก่อนใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ และผู้ใช้บริการท่านใดที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็จะต้องลงทะเบียนด้วยลายมือตามข้อปฏิบัติเดิมที่เป็นมติในการเปิดผ่อนปรนกิจการของจังหวัดขอนแก่นในล็อตแรก

นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นยังได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางภาครัฐและผู้ประกอบกิจการต่างๆที่จะได้รับการผ่อนปรนในล้อตที่ 2 ให้มีการเตรียมมาตรการต่างๆ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที และให้มีการประเมินสถานการณ์ของการเปิดให้บริการกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องมีการประเมิน 2 ครั้ง และรายงานไปยังส่วนกลาง โดยในการประเมินครั้งแรกในวันนี้พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะมีการประเมินอีกครั้งในวันที่ 14 พ.ค.ที่จะถึงนี้อีกครั้ง หากมีประกาศจากรัฐบาลสามารถเปิดดำเนินกิจการใน 8 กลุ่มประกอบด้วย 1.ร้านอาหารหรือภัตตาคาร 2.ห้างสรรพสินค้า 3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่นการนวด และ สปา 4. สถานเสริมความงาม 5 สถานบริการฟิตเนส หรือสนามกีฬาในร่มรวมทั้งโรงยิม 6.การจัดประชุม อบรม สัมมนาในศูนย์ประชุมในโณงแรมและภายในองค์อร .กองถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายแบบ ถ่ายคลิป และ 8.สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น จะทำให้จังหวัดขอนแก่นสามารถดำเนินการเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมของทางจังหวัดขอนแก่นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในภาพรวมทั้งหมดทันทีโดยที่ไม่ต้องเตรียมความพร้อมอีก