ขอนแก่น อำเภอยิ้มให้บริการวันแรกประชาชนคึกคัก

221

ขอนแก่นเปิดให้บริการอำเภอยิ้มวันแรก ชาวบ้านมาเข้าคิวขอรับบริการด้านทะเบียนราษฎร์ เนืองแน่น ผู้ว่าฯ ระบุเตรียมหารือร่วม ขนส่งและต่างประเทศ กลับมาให้บริการประชาชนโดยเร็วด้วยมาตรฐานคุ้มเข้มโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 พ.ค.2563  ที่งานบริการทะเบียนราษฎร์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น หรือหน่วยบริการอำเภอยิ้ม นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น และ นายศิริวัฒน์  พินิจพาณิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงานทะเบียนราษฎร์ ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแบบนอกสถานที่หรือมีที่ตั้งภายในห้างสรรพสินค้า ตามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้อนุญาตให้กลุ่มสถานประกอบการหรือกิจการที่เข้าข่ายสามารถกลับมาเปิดได้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.เป็นต้นไป ตามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ได้มีการกำหนรดจุดการให้บริการแบบเว้นระยะห่าง มีการตรวจคัดกรองตามาตรฐานความปลอดภัย และการกำหนดจัดบัตรคิวและเรียงลำดับการให้บริการเพื่อความปลอดภัยและตามแผนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ยังคงมีการเปิดให้บริการประชาชนตามปกติทุกหน่วยงาน ตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มงวด มีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นที่ยังคงระงับการให้บริการ ดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่หน่วยบริการอำเภอยิ้ม ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า จึงกลับมาให้บริการอีกครั้ง ซึ่งจะเห้นได้ว่ามีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดระเบียบการให้บริการและจำกัดการเข้ารับบริการ ซึ่งในช่วงเวลาปกตินั้นที่หน่วยอำเภอยิ้มจุดนี้มีประชาชนมาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 80 รายต่อวัน แต่ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้อาจจะมีจำกัดการให้บริการที่ 50 รายต่อวัน เพื่อลดการแออัด หรืออาจจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้ารับการบริการจากหน่วยงานของรัฐได้อย่างสะดวกและคล่องตัว

ขณะนี้หน่วยบริการประชชนนอกที่ตั้งนั้นจะมีที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในความรับผิดชอบของอำเภอเมืองขอนแกน,ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น และการบริการแบบล้อเลื่อน หรือแบบไดร์สทรูไม่ต้องลงจากรถ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นจุดบริการที่สามารถกระจายความแออัดของประชาชนที่ต้องการมาติดต่อราชการกับทางฝ่ายปกครองได้จำนวนมาก  ดังนั้นวันนี้ที่ทุกหน่วยกลับมาให้บริการอีกครั้งตามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มทงวด ซึ่งพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กับการที่รัฐต้องกำหนดรูปแบบและขั้นตอนต่างๆเพื่อความปลอดภัย

ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดได้มีการประสานงานร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด ในการที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนการกลับมาให้บริการอีกครั้งโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของใบขับขี่และเอกสารเกี่ยวกับบัตรต่างๆ รวมไปถึงการประสานงานร่วมกันสำนักงานหนังสือเดินทาง ที่ขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ที่ขอให้มีการกลับมาเปิดให้บริการทุกวันตามปกติ แต่ให้มีการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะมาขอรับบริการเพื่อกระจายความแออัด เพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนแผนงานของรัฐในเขต จ.ขอนแกน นั้นเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่าสงเข้มงวดและถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆอย่าเต็มที่