ขอนแก่น (ชมคลิป)โรงน้ำแข็งยุคNEW NORMALโชว์มาตรฐานไร้โควิด-19

197

โรงงานน้ำแข็งขอนแก่นยุค NEW NORMAL โชว์มาตรฐานความปลอดภัย ไร้โควิด-19 พร้อมส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจซ้ำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สั่งการ พนักงานทุกคนสวมใส่หมวก-หน้ากากอนามัย-ถุงมือและรองเท้า ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน  พร้อมห้ามคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่การผลิตเด็ดขาด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  24 พ.ค.2563 ที่โรงงานน้ำแข็งศรีนวล ซึ่งตั้งอยู่ที่  ริม ถ.มิตรภาพ (สายเก่า) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจ และความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามขั้นตอนของการผ่อนปรนระยะที่ 2 ตามที่ ศบค.กำหนด

นางชลิดา  พงษ์พิศ  หุ้นส่วนผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งศรีนวล กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โรงงานได้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ภายใต้การบริหารราชการ ตามระเบียบ ของ พรก.อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขของโรงงาน เนื่องจากโรงงานนั้นผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งส่งจำหน่ายในเขต จ.ขอนแก่น ซึ่งจากการประกาศหยุดการให้บริการของสถานประกอบการหลายแห่งตามประกาศของ พรก.ฉุกเฉิน ยอมรับว่าโรงงานั้นได้รับผลกระทบเช่นกัน จากจำนวนยอดจำหน่ายที่ลดลงจากเดิมอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงนำระเบียบที่จังหวัดกำหนดในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบมาคุมเข้มการดำเนินงานของพนักงานทุกคน ตั้งแต่การชำระล้างร่างกายก่อนเข้ามาในเขตปฏิบัติงานในจุดที่โรงงานกำหนด การตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน หากพบว่ามีไข้ก็จะไม่อนุญาตให้ทำงานเด็ดขาด ขณะที่พนักงานที่จะเข้าในเขตผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่มนั้นต้องสวมหมวก สวมถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย สวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมใส่รองเท้าบูธ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่ของการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งโดยเด็ดขาด

 “ มาตรฐานอาหารปลอดภัย ไร้โควิด-19 เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนั้นจะต้องยึดหลักปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งโรงงานของเรานั้นได้มีการส่งน้ำแข็งและน้ำดื่มไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจ และความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการของโรงงาน ที่เราได้มาตรฐานและมีค่าความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด ซึ่งผลการตรวจนั้นผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ดังนั้นในระยะนี้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 2 มั่นใจว่าผู้ประอบการทุกประเภทนั้นมีการกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนขอนแก่น ที่สามารถที่จะพิชิตและเอาชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ด้วยกัน”

ขณะที่ นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 นั้นผู้ประกอบกาทุกภาคส่วนนั้นมีความพร้อมและกลับมาให้บริการอีกครั้งภายใต้รูปแบบของการปฏิบัติตนรูปแบบใหม่หรือ new normal โดยมีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการสอบถามถึงรายละเอียด ข้อบังคับและสิ่งที่ควรปฏิบัติแยกตามแต่ละสถานประกอยการจนนำมาสู่การไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มานานเกือบ 1 เดือน อย่างไรก็ตามต่อไปคือการก้าวเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด  ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับการประเมินดังกล่าว เพื่อให้ภาพรวมของขอนแกนกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยความปลอดภัย