คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ดูปัญหาภัยแล้ง

445

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาภัยแล้ง พร้อมรับทราบปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ ระบุถ้ารัฐบาลใส่ใจ ก็จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นกับประชาชน

ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่พื้นที่อำเภออุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบจากภัยแล้ง จากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยได้รับฟังการบรรยายถึงสถานการณ์น้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งภายหลังรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การลงพื้นที่พบกับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ทราบปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรทำนา ว่าตอนนี้เดือดร้อนมาก และที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือภัยแล้งเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการ ปีนี้ก็มีพยากรณ์ว่าจะแล้งมากกว่าปีอื่นๆแต่ก็มีระบบที่บกพร่องในการทำงานของระบบรัฐบาล อยากจะชี้สองจุดคือ รัฐบาลพอมีข้อมูลรู้อยู่แล้วว่าปีนี้จะเผชิญกับภัยแล้งต้องมีมาตรการเบื้องต้นก่อน เช่นเรื่องของน้ำ โดยการลงพื้นที่ดูน้ำในเขื่อนต่างๆ พบว่าแย่ที่สุด เพราะประชาชนต้องมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า วันนี้เขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับน้ำก้นอ่าง จะปล่อยน้ำได้อีกแค่ 100 กว่าล้านลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอกับที่จัดการทำการเกษตร เพราะจะได้เฉพาะเรื่องของการน้ำอุปโภคบริโภค จะให้เพียงพอก็ยังต้องลุ้น ดังนั้นก่อนจะถึงฤดูทำนานรัฐบาลควรจะทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงที่รับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ปีนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่มีน้ำ ก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนให้กับประชาชน เพราะจากการรับฟังปัญหาจากประชาชนทราบว่าปีนี้ปลูกข้าวมา 4 รอบแล้วปลูกเสร็จก็ตาย ก็ต้องทิ้ง ลงทุนค่าเมล็ด ค่าปุ๋ย ค่ายาไปแล้ว 4 รอบประชาชนเดือดร้อนมาก เพราะไม่มีน้ำ

เมื่อลงพื้นที่มาพบกับประชาชนและเกษตรกรทำนาแล้วก็อยากเสนอปัญหาไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ว่าต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งทันที อย่าปล่อยให้เขาต้องไปหว่านข้าวอีกเพราะต้องไปควักทุนอีกรอบ วันนี้ป่วยการที่รัฐบาลจะไม่พูดความจริงกับประชาชน ต้องมาพูดความจริงว่าไม่สามารถทำนาในฤดูกาลนาปี ปีนี้ได้แล้ว และให้รัฐบาลประกาศว่าในพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง จากนั้นก็กำหนดอัตราชดเชย เพราะชาวนาจะได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม รัฐจะชดเชยให้เท่านี้ ไม่ต้องทำนา เขาจะได้ไปจับปลาเขาจะได้ไปทอเสื่อเขาจะได้ไปใช้แรงงานในกรุงเทพฯหรือในหัวเมือง เขาจะได้หาทางอื่น เพราะถ้ารัฐบาลประกาศ เขาก็จะได้ว่าเขาควรไปทำมาหากินเขาอย่างไร เมือไม่ได้ทำนา ไม่ใช่ใช้วิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือไม่พูดความจริง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวต่ออีกว่า ขอให้รัฐบาลเข้าใจและพูดความจริงกับประชาชน และประกาศพื้นที่ภัยแล้ง สุดท้ายคือให้เร่งจ่ายเงินชดเชย เพราะสิ่งที่ประชาชนได้รับผลกระทบในขณะนี้ ก็ต้องโทษการบริหารจัดการของรัฐบาล ที่ไม่เอาความจริงไปพูดกับประชาชน เพราะถ้ารัฐบาลใส่ใจ ก็จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นกับประชาชน