ขอนแก่น (ชมคลิป)เชิญเที่ยวงานร้อยแก่นสารสินธุ์ จูราสสิค เรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์

275

ขอนแก่นจัดใหญ่ เชิญท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร้อยแก่นสารสินธุ์ เชื่อมโยงยุคจูลาสิคพาร์ค กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางแบบนิวนอมัล มากที่สุดในประเทศไทย

ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร้อยแก่นสารสินธุ์ Jurassic ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดนกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.2563 ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมร้อยแก่นสารสินธุ์ จูราสสิค ที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการนำของดีซึ่งมีอยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่เป็นของดีร่วมกัน คือฟอสซิลไดโนเสาร์ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่บริเวณแห่งนี้มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีไดโนเสาร์ที่มีสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย ถึง 12 สายพันธุ์ โดยค้นพบขอนแก่นมากถึง 5 สายพันธุ์ ดังนั้น ขอนแก่นจึงมีความภาคภูมิใจในการที่จะนำของดี ซึ่งถือเป็นสมบัติของคนทั้งชาติและเป็นสมบัติที่ชาวขอนแก่นได้ดูแลแทนคนทั้งชาติให้เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 ก.ค.2563 นี้ ที่บริเวณตลาดต้นตาลขอนแก่น ซึ่งจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นถิ่น โดยสร้างสรรค์สวนเรืองแสงในยุคจูราสสิก เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และเพื่อให้ทุกคนได้นำเรื่องราวที่ดีในการสานต่อและแสดงออกให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไทย และชาวภาคอีสานได้มีความภาคภูมิใจว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่ในอดีตกาล “

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น หรือจีโอพาร์ค ที่จัดเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นจีโอพาร์ค ทั้งในระดับจังหวัด ระดับระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันเชิดชูและนำเสนอให้คนทั่วโลกได้ร่วมกันรักษาสมบัติของโลกชิ้นนี้ ให้สืบเนื่องต่อไป เพราะหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุทยานธรณี นั้น คือ การที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้นๆ จะต้องได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะมีการประเมินในวันที่ 21 – 25 ก.ค.นี้ โดยตัวชี้วัดที่สำคัญที่ในการประเมิน คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ ทั้งในเรื่องการสื่อสาร การดูแลรักษา ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้และที่สำคัญ คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่จะได้เป็นชุมชนที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของโลกต่อไปในอนาคต