ขอนแก่น ผู้ว่าออกกฎเข้ม จัดคอนเสิร์ตต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง

312

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกกฎเข้ม หน่วยงานใดจัดคอนเสิร์ต หรือจัดอีเว้นท์ ต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด หลังกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดการ์ดอย่าตก และบังคับใช้ทุกข้อกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

 เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 ก.ค.2563 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า คณะทำงานภายใต้การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ยังคงมีมารการและแผนดำเนินวาที่เข้มงวดในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส รวมทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่คุ้นชินของคนขอนแก่นอย่างมาก เพราะทุกคนทราบว่า เมื่ออกจากบ้านหรืออยู่ในพื้นที่ต่างๆจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งจากการประเมินพบว่าคนขอนแก่นยังคงให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากถึงร้อยละ 97 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่แสดงให้เห็นว่าทุกมาตรการที่จังหวัดดำเนินการมานั้นการ์ดไม่ตก

“ จากการที่มีบางจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นโดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ต ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำในมาตรการควบคุมที่ทุกจังหวัดจะต้องเข้มงวด ซึ่งขอนแก่น นั้นได้มีการกำชับและเน้นย้ำไปยังคณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข รวมไปถึงเจ้าพนักงานทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรายังคงทำงานกันอย่างเข้มข้นแม้จะเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 6 แล้วก็ตาม ดังนั้นในเรื่องของการจัดงาน จัดอีเว้นท์ การจัดคอนเสิรต์ หรือการจัดกิจกรรมที่จะมีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก ทุกงานจะต้องแจ้งให้กับทางจังหวัดได้รับทราบ เพราะจะต้องขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้อง อีกทั้งทีมงานร่วมทุกฝ่ายจะไปดูมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 จนนำไปสู่การจัดกิจกรรมที่ปลอดภัย และมั่นใจร่วมระหว่างผู้จัดและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้การดำเนินชีวิตแบบ New Normal เป็นความคุ้นชินที่ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตัวอย่างดีเยี่ยม จากการผ่อนคลายในมาตรการต่างๆตามที่รัฐบาลและ ศบค.กำหนด ซึ่งทุกหน่วยงานในพื้นที่นั้นยึดหลักปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและทุกขั้นตอน จนทำให้คนขอนแก่น มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและใช้ชีวิตตามปกติในทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ยังคงไม่มีการประสานงานในการขอจัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่หรือจัดคอนเสิร์ตใดๆในพื้นที่แต่ทางจังกัดยังคงบังคับใช้ทุกมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้ขอนแก่นนั้นกลับมาคึกคักโดยเร็ว