ขอนแก่น จัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ หลังมีมาสมัครน้อยมาก

181

จัดหางานขอนแก่นเผยเด็กขอนแก่นที่เพิ่งจบการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “จ้างงานเด็กจบใหม่” น้อยมาก เปิดรับ 3 วันมีสมัครเพียง 100 กว่าคน เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์สมัครผ่านระบบออนไลน์ให้ทันตามที่กำหนด

ที่สำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวินัย  ทองอุบล จัดหางาน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีงานทำและช่วยเหลือสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 260,000 คน  ซึ่งได้มีการเปิดให้สมัครงานในระบบออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่ามา มีผู้จบการศึกษาใหม่เข้ามาสมัครในระบบทาง www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  เฉพาะในเขต จ.ขอนแก่น รวม125 รายเท่านั้น โดยมีนายจ้างเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 1 ราย

” จึงขอเชิญชวนผู้จบการศึกษาใหม่และนายจ้างเข้ามาสมัครงานและยื่นความจำนงรับสมัครงานได้ในระบบตามเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ในส่วนของค่าจ้าง นั้นกระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนร้อยละ 50  ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64  โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินร้อยละ 15 ภายใน  1 ปี

ขณะที่นักศึกษาจบใหม่ จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี แต่ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2562-2563  ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6, ปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี ตามสัดส่วนค่าจ้างที่กำหนด