ขอนแก่น (ชมคลิป)มข.สร้างนักพากย์ละคนรุ่นใหม่สู่วงการบันเทิงชั้นนำ

113

ม.ขอนแก่น เดินหน้าปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง หวังสร้างนักพากย์ละครรุ่นใหม่ สู่งวงการบันเทิงชั้นนำของไทย เน้นหนักนักพากย์ประถิ่น-ละครวิทยุพื้นบ้าน คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่อีสานที่ต้องไม่จางหายไป

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่คุ้มศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. พร้อมด้วย นางมะลิดา  ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์ และ นายอภิชา  กิตติสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ บ.โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง ซึ่ง มข.ร่วมกับ สถาบันวาทศิลป์ และ บ.โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้กำหนดจัดการอบรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากคณะครู อาจารย์ นักเยน รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการพากย์ละครจากหลายจังหวัดภาคอีสาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและรับทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับจำนวนมาก

รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รอง อธิการบดี มข. กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 ต.ค.ที่จะถึงนี้ โดยเปิดรับนักเรียน นักศึกษ ครู อาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในการทำละครเสียง สามารที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว เป็นแนวทางการดำเนนิงานร่วมกันของทั้ง3 ฝ่ายในการให้บริการทางวิชาการและทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสาร ที่จะต่อยอดต่อการนำไปสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น โดยขณะนี้มีนักศึกษาจากหลายสถาบันให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรมแล้วจำนวนมาก

“ วันนี้ มข.เราชัดเจนในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ในด้านของศิลปะการแสดงละครวิทยุพื้นบ้าน ภาษาไทยอีสานแบบถึงแก่น ไม่ให้สูญหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการต่อยอดที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นต่อไปนั้นได้นำไปสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในวิชาชีพนักพากย์ ผู้เขียนละคร และผู้ทำงานเบื้องหลังโดยคณะวิทยากรที่ตอบรับเข้าร่วมอบรมนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นบุคคลสำคัญในระดับพื้นที่ที่จะนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้กับจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งของดีประจำถิ่นของภาคอีสาน เพราะการอบรมนั้นนอกจากเทคนิควิธีที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักพากย์ประจำถิ่น หรือภาษาถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย”

รศ.ดร.นิยม กล่าวต่ออีกว่า ในการอบรมทั้ง 2 วันที่กำหนดจัดขึ้นนั้นได้กำหนดหัวข้อของการอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริงและถูกหลักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสน่ห์ ดึงดูดใจ ด้วยบุคลิกภาพและการแสดงออก การสร้างจุดขาย ด้วยศิลปะจากการใช้เสียง การปฏิบัติจริงด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะการใช้เสียงและบุคลิกภาพการแสดงออก และที่ขาดไม่ได้คือวิชาเทคนิคการเขียนสคริปต์การพูดและการเขียนบทละครเบื้องต้น นอกจากนี้ยังคงมีรายวิชาจินตนาการ มนต์ขลัง จากพลังเสียง เทคนิค ศิลปะการแต่งเสียง และดัดเสียงสำหรับนักพากย์ พูด โชว์ การร่วมกันสร้างผลงานด้วยบทละครจริง พากย์สด สะกดอารมณ์ผู้ฟังให้อยู่หมัด และเทคนิควิธีการสร้างอัตลักษณ์น่าสน ผลงานมา อาชีพดี มีรายได้ ซึ่งทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมอย่างครบรสอีกด้วย