ขอนแก่น ทุ่มงบ5ล้านมอบกล่องปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้ในขอนแก่น

155

วีจีไอ ทุ่มเงิน 5 ล้านบาท มอบกล่องปันน้ำใจ 4,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ยากไร้-เปราะบาง-ผู้ป่วยติดเตียงและคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย ที่ขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.30 `น.วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบกล่องปันน้ำใจชุดแรกจำนวน 2,000 ชุด รวมมูลค่า 2,620,000 บาท จากหม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดี รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) สำหรับการส่งมอบการช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กล่องปันน้ำใจ ดังกล่าวนี้ทุกกล่องจะส่งมอบให้กับทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด เริ่มจากการส่งมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย ซึ่งแต่ละอำเภอนั้นมีฐานข้อมูลบุคลอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังคงส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง รวมไปถึงคนยากจน ขณะเดียวกันยังคงมีอีก 1 ชุดที่ส่งมอบให้กับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จ.ขอนแก่น ในการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือและแบ่งปันจากผู้ให้สู่ผู้รับอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

“ วันนี้กล่องปันน้ำใจชุดแรกจะส่งมอบให้กับทุกพื้นที่อย่างถึงมือ ซึ่งเมื่อการรับมอบกล่องปันน้ำใจจากผู้ใจบุญแล้ว คณะทำงานของแต่ละอำเภอจะนำกลับไปในพื้นที่เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือและนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามที่จังหวัดกำหนด  ซึ่งต้องขอขอบคุณในมิตรไม่ตรีที่ดีร่วมระหว่างหน่วยงานและน้ำใจจากผู้ให้ที่เลือกพื้นที่ขอนแกนในการส่งมอบน้ำใจและการช่วยเหลือรวมมูลค่าถึง 5,000,000 บาท โดยทำการส่งมอบชุดแรกวันนี้ 2,000 ชุด และชุดต่อไปในเร็วๆนี้ตามแผนงานที่กำหนด อย่างไรก็ดีขอนแก่น แม้จะเป็นจังหวัดที่เพียบพร้อมในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนและพร้อมเพรียงแต่ก็ยังคงมีผู้ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส เปราะบาง ที่เข้าร่วมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยและได้ถูกขึ้นทะเบียนไว้เพื่อขอรับการช่วยเหลือดังนั้นการเป็นจังหวัดที่อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสาน ถ้อยทีถ้อยอาศัย รัก สมัครสมานสามัคคีและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการช่วยเหลือดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะเติมเต็มความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่ได้รับจนนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำลังใจต่อไป”////