ขอนแก่น (ชมคลิป)ชาวบ้านวอนแก้ไขกรณีราชภัฏเลยงดรับนศ.มานานกว่า3ปีกลายเป็นที่ไร้ประโยชน์

16

ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมตัวเข้ายื่นหนังสือกับอดีต สว. และสื่อมวลชน เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น งดรับนักศึกษามานานกว่า 3 ปี กลายเป็นพื้นที่ไร้ประโยชน์จำนวน 89 ไร่ ซึ่งชาวบ้านต้องการให้ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาดำเนินการแทนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของบุตรหลาน โดยขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอตัวเข้ามาดำเนินการต่อแล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ตลาดศรีเมืองทอง ริมถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประเสริฐ ลำประไพ อายุ 58 ปี กรรมการ หมู่บ้าน หมูที่ 13 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมชาวตำบลเมืองเก่ากว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือมอบอำนาจ แต่งตั้งให้นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ อดีต สว.ขอนแก่น และอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นตัวแทนประชาชนในการทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 89 ไร่ เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนและงดรับนักศึกษามานานกว่า 3 ปีแล้ว พร้อมทั้งยื่นหนังสืออีกฉบับให้กับสื่อมวลชนเข้ามาช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

นายประเสริฐ ลำประไพ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ภายหลังการยื่นหนังสือ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ว่า จุดที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น นั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 89 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประชาชนเห็นชอบให้ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อทำการเรียน การสอนให้บุตรหลาน มีความเจริญเติบโตทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ไม่เคยมีปัญหา

นายประเสริฐ ลำประไพ กรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต่อมาในปี 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่งดรับนักศึกษาระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มีการสอบถาม และขอคำตอบถึงการงดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะหลายคนต่างมีการลงทุนทำหอพัก เปิดร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่มีการกู้เงินมาทำทั้งนั้น เมื่อไม่มีการรับนักศึกษา ธุรกิจต่างๆที่ประชาชนลงทุนก็เกิดการปิดตัว เพราะค้าขายไม่ได้ หอพักก็ร้าง เพราะไม่มีคนเช่า ผู้นำชุมชน และประชาชน จึงรวมตัวกันทำหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย และมีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย 3 ครั้งคือฝ่ายชุมชน ฝ่ายท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ปัญหาเกิดจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขึ้นตรงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอ้างมาจึงไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ประชาชยและผู้นำชุมชนในพื้นที่ จึงหารือกันในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในกรณีที่งดรับนักศึกษา ไม่มีการเรียน การสอนแล้ว ก็จะขอพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวคืนกลับมา เพื่อส่งต่อให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการบริหารจัดการ ในเรื่องการเรียน การสอน เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชน หรือคืนพื้นที่ให้ชุมชน เพื่อประชาชนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป จึงร่วมกันทำหนังสือมอบอำนาจให้นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ อดีต สว.ขอนแก่น และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นตัวแทนประชาชนในการทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น”

ทางด้าน นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ อดีต สว.ขอนแก่น และอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า กล่าวภายหลังรับหนังสือและเอกสารจากประชาชนพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ว่า จากรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า เข้ามาขอความช่วยเหลือ ทวงคืนที่ดินจำนวน 89 ไร่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นนั้น หลังทราบเรื่องก็ได้ไปดูพื้นที่จริง ซึ่งก็พบว่า มีอาคารใหญ่ 3 หลัง แต่ไม่มีการเรียน การสอน มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรยาม เฝ้าสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น และรับเรื่องไว้พร้อมทั้งได้ประสานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแล้วว่าจะเข้าพบ หารือในเรื่องดังกล่าว และหากได้คำตอบที่ชัดเจนว่า จะไม่มีการรับนักศึกษา จะไม่มีการเรียน การสอนแล้ว ก็ขอคืนพื้นที่ให้ประชาชน นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่นให้มหาวิทยาลัยอื่นๆที่สนใจ มาดำเนินการใช้พื้นที่ต่อไป ดีกว่าปล่อยให้รกร้าง ไร้ประโยชน์